REPSOL stopt aardolie- en gasexploratie in zeebodem rond Aruba

Dit item is gearchiveerd op 06-01-2020.

ORANJESTAD – Het staatsbedrijf Compania Arubano di Petroleo (CAP) heeft de regering van Aruba meegedeeld dat REPSOL de exploratie van aardgas en aardolie in de omliggende wateren van Aruba heeft stopgezet.

De REPSOL gaat niet verder met fase 4 van de overeenkomst getekend met de Compania Arubano di Petroleo (CAP). De in december 2012 ondertekende overeenkomst is op 30 november 2019 beëindigd na 7 jaar exploratie.

Boorplatform REPSOLHet besluit werd genomen om verkenningen te stoppen na onbevredigende proefboringen van "Bon Bini-1X" ten noorden van Aruba, wat resulteerde in een "droog gat".
Deze resultaten werden gecorreleerd met de in 2014 - 2015 verkregen seismische data.
De correlatie maakte het mogelijk om de oude vooruitzichten opnieuw te evalueren in de hoop nieuwe vooruitzichten te vinden in de wateren rond Aruba. Na herbeoordeling door REPSOL en het feit dat REPSOL geen andere partner kon vinden om de kostbare verkenning voort te zetten, trok REPSOL de stekker eruit.

De regering van Aruba bedankte het Compania Arubano di Petroleo (CAP), REPSOL en alle belanghebbenden, organisaties en instellingen voor hun inspanningen gedurende de afgelopen 7 jaar. De regering is de Nederlandse minister van Economische Zaken ook dankbaar voor hun hulp.
De regering analyseert de beslissing van REPSOL en zoekt een tweede mening.
Het Compania Arubano di Petroleo (CAP) speelt een cruciale rol in dit advies.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties