Registratie link Openbaar Request For Proposal voor een Sanitary Landfill and Hazardous Waste Facility

Dit item is gearchiveerd op 27-03-2019.

ORANJESTAD -  De regering van Aruba is voornemens een oproep te doen aan de afvalverwerkingsindustrie om voorstellen in te dienen voor de implementatie van een nieuwe duurzame “Sanitary Landfill and Hazardous Waste Facility ” (sanitaire stortplaats en inzamelpunt voor chemisch of gevaarlijk afval). 

Het vorengaande zal geschieden met behulp van een Request for Proposal (RFP) aanbestedingsproces.

Nadere toelichting vindt u In de volgende documenten:

Registratie voor deelname aan het RFP Sanitary Landfill & Hazardous Waste Facility proces is mogelijk vanaf 1 tot 22 maart 2019.

Registratielink voor RFP Sanitary Landfill & Hazardous Waste Facility:

https://uniq2018.wufoo.com/forms/s1y5blcw06fb8iv/ 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties