Regering stelt moratorium in voor 2 jaar voor nieuwe supermarkten

Dit item is gearchiveerd op 07-03-2019.

ORANJESTAD - De regering van Aruba heeft aangekondigd dat het moratorium voor nieuwe supermarkten met 2 jaar wordt verlengd.

Er een actief moratorium is voor nieuwe supermarkten dat eindigt op 23 mei 2019. De Directie Economische Zaken heeft het initiatief genomen om een ​​onderzoek uit te voeren met de verschillende procedures die beschikbaar waren, in het laatste kwartaal van 2018, om de regering over deze ontwikkeling te adviseren.

Kaart Aruba met aantal inwoners per district

Het onderzoek leverde de volgende informatie op; er zijn momenteel 187 supermarkten op Aruba; dit inclusief de buurt toko’s. Om een ​​beter beeld van de situatie te krijgen, gebruikten ze het Aruba GIS (Geographical Information System). Dit is een verdeling in regio's en zones die worden gebruikt om het aantal supermarkten in elke regio te bepalen. De regio's met de grootste concentratie aan supermarkten zijn Oranjestad West en Oranjestad Oost met elk 39 supermarkten. De regio Noord en Tanki Leendert volgde met 36 supermarkten. Meer gedetailleerde resultaten voor elke regio zijn opgenomen in de bijgevoegde tabel.

De Directie Economische Zaken heeft ook een enquête gehouden op Facebook om feedback te krijgen van de gemeenschap over de huidige situatie met supermarkten; hebben we genoeg supermarkten in de buurt? Van 1800 geënquêteerden gaf 94% aan minder supermarkten op Aruba te willen. 74,5% van de geënquêteerden gaf aan dat ze geen nieuwe supermarkt in hun buurt zouden verwelkomen.

Resultaat onderzoek supermarkten per district op Aruba

Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft de Directie Economische Zaken de overheid geadviseerd om het huidige moratorium met nog eens 2 jaar te verlengen. Dit betekent dat er voor de komende 2 jaar geen vestigingsvergunning zal worden verleend voor nieuwe supermarkten of minimarkten op Aruba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties