Reces Ontslagcommissie vanaf 14 december 2017 tot 17 januari 2018

Dit item is gearchiveerd op 31-12-2017.

ORANJESTAD – Directie Arbeid en Onderzoek informeert haar cliënten dat de Ontslagcommissie met reces gaat vanaf 14 december 2017 tot 17 januari 2018.

De Directeur van de Directie Arbeid en Onderzoek wint advies in van een onafhankelijk commissie bestaande uit werkgever- en werknemersvertegenwoordigers in het proces van ontslagaanvragen ingediend door werkgevers die toestemming beogen van de Directeur van de Directie Arbeid en Onderzoek ter beëindiging van de arbeidsrelatie met één of meerdere werknemers. De zogenaamde Ontslagcommissie vindt haar grondslag in artikel 3 van de Landsverordening Beëindiging Arbeidsovereenkomsten, AB 1989 GT 14.

De in behandeling zijnde aanvragen zullen langs de normale procedure afgehandeld worden. In het geval dat de “hoor en wederhoor rondes” welke voorafgaan aan het advies en beslissing afgerond worden na 13 december 2017, zult u ermede rekening moeten houden met eventuele vertraging in de afhandeling van de ontslagaanvragen.

De relevante stukken zullen in casu namelijk dan in januari 2018 voor het eerst aangeboden worden aan de Ontslagcommissie ter advisering.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties