Reces Ontslagcommissie vanaf 12 december 2019 tot 8 januari 2020

Dit item is gearchiveerd op 10-01-2020.

ORANJESTAD - Directie Arbeid en Onderzoek informeert haar klanten dat de Ontslagcommissie met reces gaat vanaf 12 december 2019 tot 8 januari 2020

De Directeur van de Directie Arbeid en Onderzoek wint advies in van een onafhankelijk commissie bestaande uit werkgever- en werknemersvertegenwoordigers in het proces van ontslagaanvragen ingediend door werkgevers die toestemming beogen van de Directeur van de Directie Arbeid en Onderzoek ter beëindiging van de arbeidsrelatie met één of meerdere werknemers. De zogenaamde Ontslagcommissie vindt haar grondslag in artikel 3 van de Landsverordening Beëindiging Arbeidsovereenkomsten, AB 1989 GT 14.

De in behandeling zijnde aanvragen zullen langs de normale procedure afgehandeld worden. In het geval dat de “hoor en wederhoor rondes” welke voorafgaan aan het advies en beslissing afgerond worden na 12 december 2019, zult u ermede rekening moeten houden met eventuele vertraging in de afhandeling van de ontslagaanvragen.

De relevante stukken zullen in casu namelijk dan in januari 2020 voor het eerst aangeboden worden aan de Ontslagcommissie ter advisering.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties