Rapport IMF artikel 4 Missie Aruba positief

Dit item is gearchiveerd op 06-07-2019.

ORANJESTAD – Op 5 juni 2019 heeft het IMF het rapport van de evaluatie inzake de financiële en economische situatie op Aruba gepubliceerd.

Om de twee jaar wordt een financiële en economische evaluatie uitgevoerd door het IMF, de zogeheten artikel 4-missie. IMF-afgevaardigden waren 2 weken lang op Aruba en hielden gesprekken met alle sectoren; zowel publieke, privé, NGO’s, regerings- en oppositieleden.

Het vooruitzicht is van zwak (2017) tot grotendeels positief (2019).

Voor 2019 voorziet  IMF een reële economische groei van 0,7% voorzien wat overeenkomt met een nominale groei van 2,4%, terwijl de regering slechts een nominale groei van 1% heeft opgenomen in hun begroting.

Het IMF is optimistisch dat de Arubaanse economie meer zal groeien dan verwacht.

Web pagina IMF Rapport Aruba: https://www.imf.org/en/Countries/ABW

Voor de jaren na 2019 voorziet het IMF een reële economische groei van 1.1 %, wat overeenkomt met een nominale groei van 3 %, die opnieuw hoger is dan wat de regering heeft voorspeld.

Het IMF was ook positief over het financieel economische plan om de overheidsfinanciën te herstructureren, inclusief de fiscale hervorming.

Volgens het IMF bereikte de inflatie vorig jaar 3,6%, wat te wijten is aan de stijging van de brandstofprijzen en de crisisbelasting die vorig jaar werd geïntroduceerd. Het IMF verwacht ook dit jaar een lagere inflatie van 1,7%.

De grootste bedreiging is de huidige situatie in Venezuela, hoewel Aruba erin geslaagd is om de crisis gedeeltelijk te absorberen door producten zoals groenten en fruit uit andere landen te importeren.

Voor meer informatie kan men het rapport raadplegen op: https://www.imf.org/en/Countries/ABW

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties