Rails voor de tram in Oranjestad worden aangelegd (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 30-07-2012.

Oranjestad – Op 27 juni is men begonnen met het aanleggen van de rails voor de tram die in de binnenstad gaat rijden.

Bezichtiging aanleg tramrailsDe aannemer zal elke dag 80 meter rails aanleggen en de verwachting is dat alle
werkzaamheden in december a.s. afgerond zullen zijn, zodat de tram beschikbaar
is voor de toeristen, met name de cruise toeristen. Zij zullen vervoerd worden vanaf
de ingang van de haven tot aan het eindpunt van het centrum.
Het project van de tram of streetcar is onderdeel van een totale renovatieproject van
de overheid om Aruba meer leefbaar te maken voor zowel de eigen bevolking als de
bezoekers.De directie Openbare Werken belast met de toezicht, zal de bevolking
regelmatig blijven informeren over de verkeersomlegging nabij het centrum om
zoveel mogelijk ongemakken te vermijden.
Premier Mike Eman en de minister belast met Infrastructuur Benny Sevinger waren
aanwezig bij het aanleggen van de eerste rails aan het begin van het centrum van
de binnenstad.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties