Publicatie Jaarverslag 2018 Raad van Advies

Dit item is gearchiveerd op 21-06-2019.

ORANJESTAD – Op 3 mei 2019 hebben de voorzitter en Secretaris van de Raad van Advies het verslag van de werkzaamheden van de Raad over het jaar 2018 aan de Minister-President aangeboden.

Zoals gebruikelijk geeft het jaarverslag niet alleen inzicht in de werkzaamheden, maar bevat het ook een aantal kritische beschouwingen op ontwikkelingen gedurende het verslagjaar.

Voor meer informatie kunt u het jaarverslag 2018 raadplegen.

Aanbieding van het jaarverslag aan de Minister-President door de Voorzitter en Secretaris van de Raad van Advies.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties