Premiers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten in topoverleg in Curaçao.

Dit item is gearchiveerd op 20-07-2019.

ORANJESTAD - De premiers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten ontmoetten elkaar voor het derde tripartiet dat op Curaçao werd gehouden op 17 Juni 2019.

Op de agenda stonden de migratiecrisis, de aanhoudende crisis in Venezuela, de steun en medewerking van Nederland bij het aanpakken van de crisis, het symposium van de Sociaal Economische Raad (SER), Visa voor Venezolanen, Wereldbankproject "Doing Business report”, voorbereidingen voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, projecten van de Europese Unie, integriteit, digitalisering binnen de overheid en e-overheid.

Minister President van Aruba mw. mr Evelyn Wever-Croes, Minister President van Curaçao de heer Eugene Rhuggenaath en Minister President van Sint-Maarten. Mw. Leona M. Marlin-Romeo tijdens overleg in Curaçao.De Sociaal Economische Raad presenteerde ook een samenvatting van hun symposium met de SER van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, georganiseerd in mei jongstleden met het hoofdonderwerp; migratie. Ze presenteerden waardevolle aanbevelingen over hoe we om moeten gaan met de migratiecrisis op Aruba. Een gezamenlijke persconferentie werd gehouden op Curaçao aan het einde van de Tripartite.

Premier Rhuggenaath informeerde de pers uitvoerig over de besproken onderwerpen en bedankte de premiers van Aruba en Sint-Maarten voor hun samenwerking.

Premier Wever-Croes bedankte premier Rhuggenaath voor het organiseren van de bijeenkomst. Ze was dankbaar dat ze de kans had om in een gezamenlijke sessie met de andere autonome eilanden te zitten en herinnerde iedereen eraan dat eendracht kracht maakt. Aruba staat solidair met Curaçao vanwege hun moeilijke financiële situatie. Premier Wever-Croes zei dat we medeleven moesten tonen voor wat er gaande is in Venezuela, maar we moeten eerst aan Aruba denken. 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties