Premier nam deel aan de presentatie van de SDG-spellen

Dit item is gearchiveerd op 01-08-2019.

ORANJESTAD - Onlangs bezocht het FUTURA-team verschillende scholen op Aruba om het 'SDG-bordspel' te presenteren.

Deze spelbord leert kinderen over de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties bedongen hebben voor 2030 om een ​​betere wereld te creëren. Premier Evelyn Wever-Croes nam deel aan de presentatie aan de studenten van klas 6 van de basisschool Aloysius.

Minister president Evelyn Wever-Croes speelt Duurzame Ontwikkelingsdoelen bordspel met studenten van de zesde klas van St. Aloysius School.FUTURA is verantwoordelijk voor de implementatie van het innovatieplan van de overheid om de toekomst van Aruba te ontwikkelen op basis van innovatie waarbij de mens centraal staat. Sinds zijn bestaan ​​lanceerde FUTURA verschillende projecten en initiatieven op het gebied van innovatie op verschillende scholen en plaatsen.

Het doel is om kinderen meer kennis te bieden op het gebied van innovatie, waaronder de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Minister president Evelyn Wever-Croes en leraar zesde klas van St. Aloysius School.Vier jaar geleden stelde de Algemene Vergadering een agenda vast die een gedeeld plan biedt voor vrede en welvaart voor mensen en de planeet, nu en in de toekomst. Centraal staan ​​de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's). Het hoofddoel is inclusie, waarbij niemand achterblijft. Om het succes van de SDG's te waarborgen, moeten we onze kinderen betrekken. Het is essentieel om de introductie van SDG's op scholen te starten voor onze generatie die de leiders van de toekomst zijn. Dit wordt gedaan door innovatie aan studenten en aan anderen die een beter begrip van de SDG's tegen 2030 zouden moeten hebben.

De studenten, evenals de leraren, vonden de presentatie van het SDG-bordspel door FUTURA leuk en leerzaam.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties