Premier Evelyn Wever Croes in Washington voor een gezamenlijk missie over Venezuela en de raffinaderij

Dit item is gearchiveerd op 17-06-2019.

ORANJESTAD - De premier van Aruba ontmoette samen met de ambassadeur van het koninkrijk, de premier van Curaçao en de heer Eugene Rhuggenaath, verschillemde Amerikaanse functionarissen in Washington op 13 en 14 mei 2019 om de huidige situatie in Venezuela en de toekomst van de raffinaderij te bespreken. 

De premier had een totaal van 16 bijeenkomsten. Drie onderwerpen die werden besproken waren: de situatie in Venezuela, de raffinaderij en de economische ontwikkeling.

De premier van Curaçao, de heer Eugene Rhuggenaath, premier van Aruba mw. mr. Evelyn Wever-Croes en de ambassadeur van het Koninkrijk dhr. Henne Schuwer. De crisis in Venezuela:

Voor dit belangrijke onderwerp hadden de premiers een ontmoeting met plaatsvervangend vertegenwoordiger van het US International Development Agency (USAID); Mevrouw Bonnie Glick, de heer Elliott Abrams Speciale vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken; Onderminister van het ministerie van Buitenlandse Zaken David Hale, secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de heer Luis Almagro en Charles Kupperman; Adjunct-nationale beveiligingsadviseur van de Trump-administratie. De huidige situatie in Venezuela en de impact hiervan op de eilanden zijn uitgebreid besproken, waaronder de humanitaire, volksgezondheids- en veiligheidsaspecten. Waardevolle informatie is ontvangen door de delegaties van het eiland en er zijn belangrijke afspraken gemaakt over hoe de situatie vanaf nu moet worden aangepakt en de mogelijkheid dat de Amerikaanse overheid deze uitdagingen ondersteunt.

Plaatsvervangend vertegenwoordiger van het US International Development Agency (USAID); mw. Bonnie Glick, de premier van Aruba mw. mr. Evelyn Wever-Croes, de premier van Curaçao, de heer Eugene Rhuggenaath en de ambassadeur van het Koninkrijk dhr. Henne Schuwer.Raffinaderij:

De vergaderingen over de raffinaderij werden gehouden op het ministerie van Buitenlandse Zaken en ook met de OFAC. Ten slotte ontmoetten zij de onderminister van Financiën; Dhr. Sigal Mandelker en sprak men over de licentie die CITGO onlangs ontving. De premier verklaarde dat zij nu meer informatie over deze licentie heeft en zal de inhoud van de licentie grondig bespreken en analyseren voordat de volgende stappen van de regering van Aruba met betrekking tot de Citgo worden bepaald. Waardevolle informatie werd ontvangen over de Citgo-licentie die tot nu toe onbekend was voor de regering. Zo werd ook een incorrecte informatie die door de Citgo werd gegeven recht getrokken.

"Ik wil eerst de tijd nemen om de situatie intern te evalueren voordat ik de volgende stappen definieer. Het goede nieuws is dat als Aruba de raffinaderij en met name de terminal overneemt, we geen problemen zullen hebben met de OFAC. De situatie van CITGO is niet eenvoudig, maar we zijn op de goede weg ", aldus de premier.

Economische ontwikkeling:

De ontmoetingen met de Kamer van Koophandel in Washington en meerdere delegaties van de Wereldbank om hulp te zoeken voor economische ontwikkeling op Aruba waren zeer nuttig.

Premier van Aruba mw. mr. Evelyn Wever-Croes, Special Representative Venezuela van de State Department Dhr. Elliott Abrams en de premier van Curaçao de heer Eugene RhuggenaathDe premier presenteerde de economische visie die onlangs door de minister van Economie en de regering was voorgesteld, aan de Wereldbank en de Kamer van Koophandel. Beide instellingen waren zeer geïntrigeerd door de plannen. Er zijn veel contacten gelegd om de onderhandelingen voort te zetten om investeerders die bereid zijn te investeren in de economie van Aruba en Curaçao verder te zoeken.

Er was ook een speciale bijeenkomst met het "Doing Business Team" van de Wereldbank, een zeer interessant project om landen te helpen hun systeem eenvoudig en behendig te maken. Dit zal zeer gunstig zijn voor ondernemers om zaken te doen op Aruba; om de bureaucratie te elimineren en om het makkelijker te maken voor bedrijven die op de eilanden willen vestigen. Over deze kwestie zijn afspraken gemaakt.

De missie werd afgerond met een bezoek aan het Amerikaanse Congres, waar ze een ontmoeting hadden met Amerikaanse congresvertegenwoordigers Gregory Meeks (New York) en Stacey Plaskett (US Virgin Islands), waar ze het hadden over de impact die de migratiecrisis in Venezuela heeft op de eilanden van Aruba en Curaçao.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties