Per 26 juni 2012 heeft elk kind eigen paspoort (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 29-05-2012.

ORANJESTAD - Met ingang van 26 juni 2012 zijn kinderbijschrijvingen in pas-
poorten van hun ouders of voogd niet meer geldig.

Vanaf dat moment moeten kinderen een eigen reisdocument hebben om naar het
buitenland te kunnen reizen. Bestaande kinderbijschrijvingen in paspoorten komen
op 26 juni 2012 automatisch te vervallen. Voor wat betreft het paspoort van de ouder
of voogd, blijft deze geldig tot de datum van geldigheid vermeld in het paspoort.

In 2009 is de Europese verordening over normen, veiligheidskenmerken van en
biometrische gegevens in de lidstaten gewijzigd. De Tweede en Eerste Kamer van
Nederland hebben ingestemd met het wetsvoorstel om de paspoortwet
overeenkomstig deze verordening aan te passen.
Het vervallen van de geldigheid van kinderbijschrijvingen geldt voor alle landen van
het Koninkrijk der Nederlanden.

Voor meer informatie kunt u het volgende webpagina raadplegen:
www.bprbzk.nl/reisdocumenten/kinderbijschrijving

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties