PEN2030 gepresenteerd aan stakeholders

Dit item is gearchiveerd op 17-05-2019.

ORANJESTAD - Op vrijdag 12 april 2019 had het Ministerie van Onderwijs van Aruba de eer om hun Nationaal Onderwijsplan "PEN2030" te presenteren aan belanghebbenden in de sociale, economische en milieusectoren.

Eind 2017 heeft de minister van Onderwijs, de heer Lampe, de Directie Onderwijs van Aruba belast met het Nationaal Onderwijsplan "PEN2030". Het doel van dit onderwijsplan is om alle belanghebbenden op één lijn te krijgen voor een gezamenlijke visie in het Arubaanse onderwijs.

Presentatie PEN 2030Het plan is tot stand gekomen dankzij meerdere beraadslagingen met belanghebbenden in een poging om de gemeenschappelijke doelstellingen voor de opleiding van Aruba te bereiken.

Er werden meerdere sessies georganiseerd om te brainstormen over elementen zoals kwaliteit, innovatie en beste praktijken binnen het onderwijs.

Het General Education Quality Analysis Diagnosis Framework (GEQAF) was het uitgangspunt dat werd gebruikt in combinatie met een SWOT-analyse van het Nationaal Onderwijsplan 2007-2017

Er is een digitale enquête gehouden om docenten de mogelijkheid te bieden feedback te geven. Dezelfde gelegenheid werd aan de gemeenschap geboden voor het creëren van de PEN2030. Veel expertanalysesessies vonden plaats waarbij schoolbesturen, de onderwijsinspectie samen met de Directie  Onderwijs de gelegenheid hadden om de huidige situatie in ons onderwijssysteem te evalueren en de nieuwe richting in te slaan waarin wij als land willen gaan.

Schoolbestuurders kregen ook de kans om feedback te geven tijdens een consultatieronde en gaven hun input voor de visie van Education 2030.

Een grote verscheidenheid aan onderwerpen werd gepresenteerd zoals de mondiale en lokale ontwikkelingen in het onderwijs, noodzakelijke vaardigheden, aandachtspunten in het onderwijs en de visie voor het onderwijs 2030.

Aanwezigen presentatie PEN 2030Bijkomende kwaliteit gerelateerde onderwerpen die werden gepresenteerd waren ontwikkelingsdoelen, gewenste resultaten, primair proces, kernbronnen en ondersteuningsmechanisme.

Tot slot presenteerden ze de resultaten van alle gehouden activiteiten, de feedback die werd ontvangen van de interne en externe belanghebbenden, terwijl ze de tekortkomingen beoordeelden en oplossingen zochten om deze te verhelpen, de missie, waarden, nieuwe visie, strategische doelstellingen, hoofdpunten van elk strategisch doel te vullen en het plan van aanpak. Ook werd aandacht besteed aan de huidige situatie binnen het onderwijs en de gewenste situatie en het actieplan.

Het ministerie van Onderwijs van Aruba is iedereen dankbaar die heeft bijgedragen aan de realisatie van de PEN2030.

Voor meer informatie over PEN 2030 kunt u de volgende documenten raadplegen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties