Pal’i Sia Cora illegaal gekapt in Sabana Basora werd beschermd door de wet

Dit item is gearchiveerd op 25-08-2019.

ORANJESTAD - Onlangs ontving de DNM een tip van een actieve milieuactivist die melding maakte van het schoonmaken van een stuk land in Sabana Basora, in de nabijheid van de begraafplaats.  

Deze zaak wordt onderzocht en de DNM kan geen verdere informatie verstrekken totdat de resultaten van dit onderzoek bekend zijn.

Pal’i Sia boom (Bursera simaruba)De Directie Natuur en Milieu (DNM) kan zeker stellen dat sommige beschermde planten niet kunnen worden verwijderd. Een van deze planten is het Pal’i Sia Cora (Bursera simaruba), beschermd door Landsbesluit bescherming in inheemse flora en fauna.

De DNM kent slechts 2 locaties van het Pal’I Sia Cora (Bursera simaruba). Met andere woorden, nu er een illegaal is verwijderd, is er nog maar één over die bekend is bij de DNM. Er moet een oplossing worden gevonden en de consequenties voor dit strafbaar feit moeten worden bepaald.

Niet alleen is onze natuur beschermd, maar in het geval dat een land wordt aangevraagd dat groter is dan 750 m2, is er een juridisch proces aan de orde en heeft de DNM een cruciale rol bij het registreren en adviseren bij het toekennen van het land en het verstrekken van de voorwaarden voor het bezitten van het land.

Pal’i Sia boom (Bursera simaruba)De Pal’i Sia Cora is een zeer schaarse boom en de DNM vraagt uw hulp bij het vinden van meer van deze planten zodat ze de nieuwe bevindingen kunnen registreren als ze worden gevonden. De DNM heeft een website www.midinosmatanan.com die kan worden gebruikt om alle nieuwgevonden bomen te registreren. Dit is een uitbreiding van de eerder gestarte campagne "Meet je planten". Als u een soortgelijke plant ziet als die op de foto, hetzij in uw achtertuin, of op een andere bekende locatie, neem dan een foto en registreer deze op het platform. De DNM vereist alleen de locatie van dergelijke planten, er is geen meting nodig, maar een foto van de plant wordt zeer op prijs gesteld. Alle informatie blijft vertrouwelijk.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties