Overzicht uitzendvergunning per 1 juni 2017

Dit item is gearchiveerd op 22-07-2017.

ORANJESTAD - In het kader van de Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten (AB 2013 no. 21) dienen per 21 april 2014 alle uitzendbureaus op de arbeidsmarkt in het bezit te zijn van een uitzendvergunning.

De volgende bedrijven bezitten een uitzendvergunning uitgegeven door de Directie Arbeid en Onderzoek conform bovengenoemde Landsverordening. Bij het afgeven van een nieuwe uitzendvergunning, zal een nieuwe overzicht gepubliceerd worden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties