Overleg Premier van Aruba met Koninkrijkscommissies van de Eerste en de Tweede Kamer

Dit item is gearchiveerd op 06-07-2019.

ORANJESTAD – Recentelijk heeft de Premier van Aruba Mw. mr. Evelyn Wever-Croes vergaderd met de Koninkrijkscommissies van de Eerste en de Tweede Kamer, op haar eigen verzoek. 

“Ik vind het belangrijk dat de Kamerleden van mij zelf horen hoe de situatie in Aruba is. De crisis in Venezuela heeft een enorme impact op ons eiland. Met de beperkte capaciteit en middelen proberen wij de impact van deze crisis het hoofd te bieden. Ik heb de Kamerleden ook geïnformeerd over twee andere belangrijke aspecten: openbare financiën en integriteit, twee belangrijke speerpunten van ons Kabinet”, aldus de Premier.

FINANCIEN

In de vergaderingen heeft de Premier een update gegeven van de financiële situatie van Aruba. “Wij zijn nog niet uit de problemen, maar we hebben een plan en we hebben nieuwe afspraken met Nederland, en wij zijn van plan ons hieraan te houden. De impact van de crisis Venezuela op onze overheidsfinanciën is groot en kan misschien roet in het eten gooien, waardoor de plannen aangepast moeten worden, maar daarover wordt een beslissing genomen na de evaluatie van de cijfers over het eerste half jaar”.  

Vergadering Minister President Evelyn Wever-Croes met Kamerleden in Den Haag

INTEGRITEIT

De premier heeft ook een stand van zaken gegeven van het integriteitstraject dat voor het Kabinet Wever-Croes een van de belangrijkste speerpunten is om corruptieschandalen te voorkomen. Kabinet Wever-Croes heeft een ambitieus integriteitstraject opgezet. Bureau Integriteit, Integriteitskamer, Corporate Governance Code en ratificatie van het anti-corruptie verdrag van de VN.

EIGEN FINANCIEEL TOEZICHT

Aruba bereid zich al voor op de vervanging van het door Nederland opgelegde financieel toezicht (College Aruba financieel toezicht) met een eigen toezichtsorgaan (Begrotingskamer). De Premier heeft daarom in Den Haag ook vergaderd met de Algemene Rekenkamer die een vrij kritisch rapport heeft opgesteld over het financieel toezicht door het CFT in de BES-eilanden. “Daar willen wij van leren zodat de Arubaanse Begrotingskamer meteen goed functioneert”.

“De vergaderingen in Den Haag zijn positief verlopen. Er is meer begrip voor de positie van Aruba. Ik vind het belangrijk dat men in Den Haag van mij zelf hoort hoe de situatie in Aruba is” aldus de Premier.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties