Ophalen verleende bouwvergunningen

Dit item is gearchiveerd op 10-01-2020.

ORANJESTAD -  De Dienst Openbare Werken (DOW) informeert dat de verleende bouwvergunningen die nog niet zijn opgehaald, met ingang van 1 februari 2020 ingetrokken zullen worden.

Bord ingang Dienst Openbare Werken (DOW)Een groot aantal bouwaanvragen voor het verkrijgen van een bouwvergunning zijn al geruime tijd ingewilligd. Echter worden de bouwvergunningen niet altijd opgehaald. In verband me de digitalisering en het schoonmaken van bestanden worden degenen die een bouwvergunning hebben gekregen, gesommeerd om deze alsnog af te halen. Indien u nalaat om de bouwvergunning af te halen, dat zal worden aangenomen dat u geen interesse meer heeft in de bouwvergunning, dan wordt de bouwvergunning opgelegd/ gedeponeerd, wat betekent dat het ingetrokken zal worden.

Gebouw Dienst Openbare Werken (DOW)Conform het bouwbeleid van de afdeling Toezicht van de DOW en de voorwaarden gesteld bij uw bouwvergunning komen bouwvergunningen die worden verleend en niet worden afgehaald na één (1) jaar te vervallen. Deze bouwvergunning zullen door of namens de minister worden opgelegd c.q. gedeponeerd.

De aanvrager wordt dringend verzocht om de bouwvergunning vóór 31 januari 2020 alsnog op te halen. Indien de bouwvergunning niet voor deze periode is afgehaald dan wordt geacht dat er de aanvrager geen interesse meer heeft in de bouwvergunning waardoor deze met ingang van 1 februari 2020 wordt opgelegd c.q. ingetrokken en gedeponeerd.

Let op: Het gaat hier om aanvragen die tot en met 31 december 2018 zijn ingewilligd.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties