Openingsdagen slachthuis in december

Dit item is gearchiveerd op 15-12-2017.

ORANJESTAD - De Veterinaire dienst herinnert alle personen, die geiten, schapen of varkens voor eigen gebruik wensen te slachten in december, dat de slachting bij het slachthuis moet plaatsvinden. 

Slachten van kleinvee buiten het slachthuis is volgens de wet niet toegestaan en houdt tevens gezondheidsrisico’s in.

Gedurende december vindt de slachting van kleinvee van maandag tot donderdag in de ochtenduren plaats. Eigenaren worden verzocht om de dieren tussen 7.00am – 9.00am naar het slachthuis te brengen. Dinsdag 19 december is de laatste dag voor het slachten van kleinvee.

Het slachten van dieren geschiedt volgens afspraak. Eigenaren die één of meer dieren voor particulier huishoudelijk verbruik wensen te slachten moeten een dag van te voren een afspraak maken. Dit is om de werkzaamheden beter te coördineren.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met de Veterinaire Dienst op telefoon 5224310 of men kan langskomen bij de Veterinaire dienst in Barcadera 1.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties