Openbaar Request for Proposal voor een integrale oplossing afvalstortplaats Parkietenbos

Dit item is gearchiveerd op 30-03-2019.

ORANJESTAD - De regering van Aruba is voornemens een oproep te doen om voorstellen in te dienen voor een integrale oplossing voor de bodemsanering en herbestemming van de afvalstortplaats Parkietenbos op Aruba.

Het vorengaande zal geschieden met behulp van een Request for Proposal (RFP) aanbestedingsproces.

Voor meer informatie kan de volgende documenten worden geraadpleegd:

Registratie is mogelijk via onderstaand link:

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties