Open dag Bureau Intellectueel Eigendom

Dit item is gearchiveerd op 10-12-2017.

ORANJESTAD - Op vrijdag 17 november 2017, viert het Bureau Intellectueel Eigendom (BIE) haar “paarlemoeren jubileum”, t.w. haar 30-jarig bestaan.  

BIE nodigt het publiek uit om op vrijdag 17 november van 09.00-16.00 uur haar kantoor, gelegen ta Adriaan Lacle Boulevard 3 in Oranjestad, te bezoeken omDe Denker Rodin meer informatie te krijgen over het intellectuele eigendomsrecht. Het intellectuele eigendomsrecht biedt bescherming aan iedereen die creatief of innovatief bezig is. Literaire werken worden beschermd door het auteursrecht, uitvindingen door het octrooirecht en een merk door het merkenrecht

Tijdens de open dag kunt u zich uitgebreid laten informeren over het inschrijven van merken en logo’s, alsook over octrooien en auteursrechten.  

U bent van harte welkom om dit heugelijke feit met het BIE te vieren.


                 Idee

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties