Nieuwe prijzen voor aardolie producten (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 06-03-2012.

ORANJESTAD – Ingaande 8 februari 2012 zullen de kleinhandelsprijzen van
aardolieproducten gewijzigd worden.

De minister van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur maakt bekend dat
de kleinhandelsprijzen van de navolgende aardolieproducten, ingaande 8 februari
2012 als volgt luiden:

Benzine unleaded-premium : 229,9 cent per liter (+ 10,5 cent)
Gasolie LS (Valero) :                 209,4 cent per liter (+   7,7 cent)
Kerosine :                                   205,6,cent per liter (+ 10,4 cent)

De verlaagde accijnstarieven, om de stijgingen van de verkoopprijzen over de
periode van mei 2007 te absorberen, blijven vooralsnog gehanteerd.
De hierboven genoemde prijzen zijn inclusief BBO

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties