Nieuwe haven- en Redeverordening voor Aruba (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 08-05-2012.

ORANJESTAD – Aruba heeft binnenkort een nieuwe haven- en redeverordening voor het beheren van de havens en reders in Oranjestad, Barcadera en San Nicolas.

De minister belast met scheepvaart aangelegenheden de heer Otmar Oduber heeft
de wetgeving van 1933 laten wijzigen. Arubaanse juristen bijgestaan door
Nederlandse collega’s hebben een nieuwe verordening opgesteld voor de overheid.
De nieuwe wetgeving voorziet ook in het varen binnen de territoriale wateren van Aruba
tot twaalf mijl rond het eiland. De lokale autoriteiten hebben momenteel geen inzage
van de activiteiten die plaatsvinden in de Arubaanse territoriale wateren.
Met de nieuwe wetgeving moeten alle vaartuigen 72 uur van te voren de Arubaanse
autoriteiten informeren over hun vaarplannen naar Aruba.
Aruba zal in de toekomst net als andere landen ook “awaiting orders” in rekening
brengen voor schepen die in de Arubaanse wateren varen om werkzaamheden uit te
voeren. Deze maatregel geldt echter niet voor vissersboten en pleziervaartuigen die
aangemeerd zijn bij Seaport Marina, Varadero en Nautical Club.
De nieuwe wetgeving impliceert strenge controle en naleving en minister Oduber zal
een protocol ondertekenen met de Kustwacht van het Koninkrijk om de werkzaam-
heden op het gebied van toezicht en controle van deze organisatie te beschrijven.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties