Nieuw beleid verzendplicht CAO (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 17-08-2012.

ORANJESTAD – Alle werkgevers zijn verplicht voortaan een gewaarmerkt
exemplaar van de CAO te versturen naar de Minister van Arbeid en de Directie
Arbeid en Onderzoek (DAO) conform art. 23 Landsverordening collectieve
arbeidsovereenkomsten.

 • De betrokken partijen zijn verplicht een gewaarmerkt exemplaar van de
  CAO (met aangebrachte wijzigingen) te verzenden aan de Minister van
  Arbeid;
 • In geval van beëndiging of verlengeing van de CAO moet de Minister van
  Arbeid meteen schriftelijk op de hoogte gesteld worden;
 • Het bedrijf moet na afsluiting of wijziging van de CAO, binnen één week,
  een gewaarmerkt exemplaar verzenden naar DAO (in tweevoud en digitaal);
 • Het gewaarmerkt exemplaar (tweevoud) moet op elke pagina geparafeerd
  zijn en moet de benodigde handtekening hebben;
 • Een digitaal exemplaar moet verzonden worden naar directiearbeid@aruba.
  gov.aw en naar yvonne.perez@aruba.gov.aw;
 • Bij beëndiging of verlenging van de CAO moet het bedrijf binnen één week
  DAO schrijftelijk op de hoogte stellen.

Voor nadere informatie kunt u 583-7720 bellen ext 228 of 225. Dit beleid leidt tot het centraal registreren en beheren van alle geldende CAO’s voor beleids- en onderzoeksdoeleinden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties