Nationale rouwdag aangekondigd

Dit item is gearchiveerd op 31-12-2017.

ORANJESTAD - De regering heeft een nationale dag aangekondigd voor de broers Roshandroh (5) en Roshandrick Eugene (3) die vermoedelijk door mishandeling om het leven zijn gekomen.

De Arubaanse gemeenschap werd opgeschrikt door de wrede moord op de twee kinderen. De nationale rouwdag vindt plaats op de dag van de begrafenis van de twee broers. Op deze dag zullen vlaggen halfstok gehesen worden bij de overheidsgebouwen. Na de begrafenis zal er een stille tocht worden gehouden waar de gemeenschap samen zal komen om stil te staan bij kindermishandeling, kindermisbruik en verwaarlozing.

De ministerie van Sociale Zaken, Ministerie van Onderwijs, Ministerie van Volksgezondheid en Ministerie van Justitie zullen gemeenschappelijk een actieplan opstellen om kindermishandeling zoveel mogelijk te voorkomen, signaleren en aanpakken. Met deze multidisciplinaire aanpak zal bovengenoemde ministeries en de onder hen ressorterende diensten gezamenlijk optrekken bij vermoedens van kindermishandeling, misbruik en verwaarlozing. De regering hoopt dat met deze integrale aanpak en inzet van de maatschappij een vergelijkbare gebeurtenis voorkomen kan worden.

Concrete actiepunten op korte termijn zijn o.a.:

  • Er zal een meldpunt komen voor professionals in de sociale zorg en gezondheidszorg,  alsook voor de bevolking.
  • De huidige wetgeving zal gewijzigd worden om het kind beter te beschermen.
  • Capaciteit Directie Voogdijraad zal versterkt worden.  Er zal geïnvesteerd worden in het werven en opleiden van nieuwe medewerkers om de capaciteit bij de Directie Voogdijraad te versterken. 
  • Er zal op toegezien worden dat de leerplicht nageleefd wordt. De huidige bureaucratie die het registreren en behandelen van meldingen belemmert, zal weggewerkt worden.
  • Onderwijzers zullen trainingen krijgen in het signaleren van kindermishandeling. Tevens zullen schoolhoofden een cursus volgen in leerplichtverordening, zodat ze de nodige kennis van en inzicht in wet- en regelgeving zullen beschikken, zodat ze deze in het belang van jongeren en kinderen kunnen inzetten.  
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties