Nationale plan van aanpak voor het afmaakhok en zwerfhonden problematiek

Dit item is gearchiveerd op 24-08-2019.

ORANJESTAD - Veterinaire dr. Irene Croes heeft een nationaal plan bedacht waarbij veel belanghebbenden tegelijkertijd moeten worden betrokken.

Het is een feit dat er veel honden door de straten van Aruba zwerven. Een ander feit is dat er ook veel onverantwoordelijke hondenbezitters zijn.

De onverantwoordelijkheid veroorzaakt veel onnodige situaties:

 • Afmaak hok;
 • hondenwet;
 • straathonden;
 • door auto’s aangereden honden.

Het plan bestaat uit 3 fasen:

 • Onmiddellijke actie;
 • Korte termijn actie;
 • Lange termijn actie.

Het is belangrijk dat de hondeneigenaars, ngo’s, de regering en alle relevante belanghebbenden (stakeholders bijv. City inspector, Serlimar,  Korps Politie Aruba erbij betrokken zijn.

De eerste stap die moet worden genomen is het omzetten van de afmaak hok in een hondenopvangcentrum zoals vermeld in de hondenverordening/ hondenwet die tevens al 5 jaar bestaat. In de Ministeriele regeling van 17 september 2013 (AB 2013 No. 67) vindt men meer informatie over de uitvoering van artikel 2, tweede lid, van de Hondenverordening betreffende hondenzorg en welzijn .

De manier waarop dit in het veld zou moeten werken is;

 • Er moet een database worden aangemaakt om de eigenaren te helpen vinden in het geval er een hond op straat wordt gevonden.
 • Dezelfde database wordt gebruikt om de ngo’s te informeren wanneer honden beschikbaar komen voor adoptie.
 • Indien de eigenaar zijn/haar hond niet binnen maximaal tien werkdagen ophaalt of opeist, wordt de hond geëuthanaseerd (door specialisten) 
 • Hondenvangers worden geïnstalleerd ;
 • Er moet een formele registratiecensus voor honden worden gecreëerd;
 • De politie zal een adequate ruimte hebben om zwerfhonden op te vangen. Eigenaren van zwerfhonden krijgen een boete.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties