Nationale meldpunt tegen kindermishandeling

Dit item is gearchiveerd op 04-07-2019.

ORANJESTAD - Afgelopen mei heeft de Ministerraad van Aruba het Bureau Sostenemi aangewezen als nationaal meldpunt om misbruik en verwaarlozing van minderjarigen op Aruba te melden.

De bescherming en veiligheid van de kinderen en de kwetsbaren in onze gemeenschap heeft de hoogste prioriteit van de minister van Sociale Zaken en Arbeid en van alle partners die op sociaal gebied werkzaam zijn.

Vanaf het begin van het Sociaal Crisisplan zijn alle inspanningen geleverd om in een team te werken en samen te werken om een ​​specifiek beleid voor de bescherming van kinderen te bereiken.

Ad Bureau SostenemiZoals vermeld heeft de Raad van Ministers het Bureau Sostenemi aangewezen als nationaal centrum om alle gevallen en zorgen over kindermishandeling op Aruba te melden en te registreren. Dat betekent dat vanaf 1 juni 2019 alle entiteiten verplicht zijn om kindermishandeling en verwaarlozing te melden bij Bureau Sostenemi zoals vermeld in artikel 243 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Een andere taak van het nationale meldpunt is om begeleiding te bieden aan professionals en burgers die zich zorgen maken over kindermishandeling. Daarnaast zal het Bureau Sostenemi in bepaalde gevallen onderzoeken om er zeker van te zijn dat er een vorm van misbruik plaatsvindt en zullen de te nemen stappen in samenwerking met andere entiteiten  coördineren.

Artikel 243 regelt de definitie van de meldcode voor kindermisbruik.

Het artikel bepaalt ook het actieplan voor het omgaan met een zaak als misbruik of verwaarlozing wordt gemeld.

Alle relevante afdelingen en entiteiten zullen een specifiek actieplan opstellen om individuele gevallen aan te pakken. Het sociaal crisis plan werkt samen met belanghebbenden, met de hulp van de UNICEF en Augeo Foundation, aan de voorbereidingen en uitvoering van de meldcode.

Het is belangrijk om te weten wat kindermishandeling is. Kindermishandeling is wanneer een voogd, ouder of familielid schade, emotionele schade of de dood veroorzaakt of de minderjarige blootstelt aan risico's van schade,  door verwaarlozing. Er zijn veel vormen van kindermishandeling; verwaarlozing, fysiek misbruik, seksueel misbruik, emotioneel misbruik of uitbuiting van kinderen. Als je vermoedt dat een minderjarige wordt misbruikt of misbruik wil melden, bel dan het Bureau Sostenemi op 588-1010. Alle gesprekken zijn gratis en bellers blijven anoniem.

De regering werkt samen met de partners in het Sociaal Crisisplan aan een Aruba met maximale kinderbescherming en veiligheid. De verantwoordelijkheid van de gemeenschap is om alle kinderen te beschermen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties