mr. A. Braamskamp benoemd als nieuwe Secretaris van de Raad van Advies Aruba

Dit item is gearchiveerd op 10-06-2019.

ORANJESTAD - De Raad van Advies Aruba kent een nieuwe secretaris in de persoon van mr. A. Braamskamp. Hij is per 1 februari 2019 benoemd en is de opvolger van mr. dr. H.A. van der Wal die per 1 augustus 2018 werkzaam is bij het College Aruba Financieel toezicht. 

Mr. Braamskamp was reeds vanaf 1 augustus 2018 belast met de leiding van het Wetenschappelijk Bureau van de Raad van Advies waar hij sinds 2004 werkzaam is in de functie van adjunct-secretaris. De Gouverneur tekende op 24 april 2019 het benoemingsbesluit.

Het Wetenschappelijk Bureau van de Raad van Advies is belast met de algehele ondersteuning van de Raad waaronder de voorbereiding van adviezen en het uitvoeren van juridische onderzoek. Met de benoeming van mr. Braamskamp krijgt de Raad een ervaren jurist op het gebied van wetgeving en bestuur aan het hoofd van dit Bureau.

Secretaris Raad Aruba van Advies mr. A. Braamskamp

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties