Minister-President ontmoet ombudsman Curaçao Mr. Mr. Keursly Concincion

Dit item is gearchiveerd op 25-07-2019.

ORANJESTAD - Tijdens haar recente bezoek aan Curaçao heeft premier Evelyn Wever-Croes een ontmoeting gehad met de ombudsman van Curaçao, de heer Keursly Concincion.

Het doel van de bijeenkomst om een beter inzicht te krijgen in de uitdagingen van Ombudsman op Curaçao. Dit is nodig om Aruba beter voor te bereiden, aangezien het instituut van de Ombudsman binnenkort op Aruba zal worden geïntroduceerd.

Minister-President mw. Mr. Evelyn Wever-Croes en Ombudsman Curaçao dhr. Keursly ConcincionDe procedures voor een ombudsman zijn al in volle gang en zullen binnenkort werkelijkheid worden in ons land. De regering stelde Sahara Kelly aan als kwartiermaker van de Ombudsman en zij is al begonnen met de planning van dit kantoor.

Aruba is het enige land in het Koninkrijk der Nederlanden dat geen Ombudsman kent. Een ombudsman is een verdediger van het volk. Een ombudsman onderzoekt klachten van burgers over oneerlijke behandeling door de publieke sector en adviseert de regering over hoe te werk te gaan. Geldige redenen waarom mensen naar een ombudsman gaan, zijn onder andere wanneer zij van mening zijn dat hun rechten niet worden nageleefd of worden geschonden in het proces van het aanvragen van een vergunning, perceel grond of belastingteruggave.

De premier is een voorstander van de wet om een ​​bureau van de Ombudsman op het eiland te introduceren. Binnenkort gaat de verordening van de Ombudsman naar de Staten. In de huidige begroting zijn er al middelen toegewezen voor de realisatie van het kantoor van de Ombudsman.

Nadat de wet is aangenomen, zullen er vacatures beschikbaar worden gesteld voor de functie van Ombudsman, Kinderombudsman en andere benodigde functies. Medewerkers die al in dienst van de overheid zijn, zullen deze functies vullen omdat er momenteel een personeelsstop is. Het Bureau van de ombudsman zal een instelling van de regering zijn om een ​​betere dienstverlening te waarborgen met betrekking tot de rechten van de burger.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties