Minister Oduber met erkenning voor landbouwers (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 29-05-2012.

ORANJESTAD – De landbouwers en veeteelthouders die maandelijks hun
producten verkopen op de markt te Santa Rosa kregen een speciale erkenning
van de minister belast met landbouw, veeteelt en visserij de heer Otmar Oduber.

Minister Oduber in gesprek met lokale producent

Bij de directie Landbouw, Veeteelt en Visserij (Santa Rosa) wordt er maandelijks
een speciale markt georganiseerd waar lokale producenten hun producten
kunnen verkopen. Het publiek kan daar terecht voor groenten, vruchten, maïsmeel,
geitenvlees of varkensvlees, honing, aloë producten, geneeskrachtige kruiden,
vruchtensap, fruitbomen enz. Allemaal op Aruba geproduceerd. De bedoeling van de
markt is om lokale productie uit te breiden en anderen te stimuleren om tijd te
besteden aan landbouw, veeteelt en visserij, hetzij voor eigen consumptie of voor
verkoop aan anderen. Belangstellenden kunnen altijd terecht bij het personeel van
Santa Rosa voor advies omtrent irrigatiesysteem, voer voor dieren enz. De markt is
de laatste maanden gegroeid zowel wat betreft het aanbod van lokale producten als
bezoekersaantal. Men overweegt om de markt ook te organiseren in de buurten om
meer mensen te bereiken, zowel producenten als consumenten.
De overheid heeft recent het initiatief genomen om tienduizend fruitbomen over heel
het eiland te planten die verzorgd zullen worden door de buurtbewoners. Dezelfde
buurbewoners zullen van de oogst genieten en is men minder afhankelijk van de
import van vruchten uit het buitenland.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties