Minister Hillen van Defensie bij Sociale Vorming (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 29-05-2012.

ORANJESTAD – Demissionaire minister van Defensie Hans Hillen is van mening dat middels het project Sociale Vorming de jongeren nieuwe kansen in het leven aangeboden krijgen om zich te ontwikkelen.

Minister Hillen bij sociale vormingDe minister heeft tijdens een kort bezoek aan Aruba de jongeren ontmoet die het eerste gedeelte in de Marinierskazerne hebben afgerond en nu stage lopen bij de Aruba Ports Authority N.V. Minister Hillen was onder de indruk van hun inzet om te groeien als volwaardige Arubaanse burgers.
Het programma Sociale Vorming is bestemd voor jongeren tussen 18 en 24 jaar die om een of andere reden niet meer naar school gaan en ook niet werken. De overheid wilt vermijden dat zij slachtoffers worden van delinquentie enz.
Het programma bestaat uit diverse fases zoals een militaire training in de Marinierskazerne van de Koninklijke Marine, een stage bij een bedrijf en de mogelijkheid om een cursus te volgen bij Enseñansa pa Empleo (her-, om- en bijscholing).
Twaalf jongeren hebben deelgenomen aan de eerste fase in de kazerne en lopen nu stage. De tweede groep van vierentwintig jongeren is recentelijk begonnen met hun training in de Marinierskazerne Savaneta.
In het bijzijn van premier Mike Eman heeft minister Hillen opgemerkt dat Aruba goed werk verzet met dit project en dat de Marinierskazerne hierbij heeft mogen helpen.
Over twee jaar zal dit waardevolle project ten behoeve van de jongeren geëvalueerd worden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties