Mevrouw Lay Hing de Kort – Yee en mr. Rick Samuels benoemd tot leden van Algemene Rekenkamer

Dit item is gearchiveerd op 31-12-2017.

ORANJESTAD – Ten overstaan van de Gouverneur van Aruba, de heer J.A. (Alfonso) Boekhoudt, hebben mevrouw MSc. Lay Hing de Kort – Yee en mr. R.C. (Rick) Samuels op maandag 18 december de eed respectievelijk de belofte afgelegd. 

Daarmee is de benoeming van mevrouw de Kort – Yee en mr. Samuels als nieuwe leden van de Algemene Rekenkamer geformaliseerd.
De plechtigheid werd bijgewoond door de heer R. de Kort, mevrouw L. Malmberg, de heer S. Oduber, mejuffrouw C.M. Samuels en de heer I.K. Samuels. Namens de Algemene Rekenkamer was aanwezig de waarnemend voorzitter mr. Frederick Nuboer. Met de benoeming van mevrouw de Kort en mr. Samuels is de Algemene Rekenkamer weer voltallig.

Per 1 januari 2015 was er namelijk een vacature door het vertrek van de heer Gabriel Werleman, en per 31 december 2016 was een tweede vacature door vertrek van drs. Ling Wong. Mevrouw de Kort – Yee en mr. Samuels zijn naar aanleiding van een open sollicitatieprocedure geselecteerd en door de Algemene Rekenkamer aanbevolen als nieuwe leden.

De Algemene Rekenkamer is verheugd met de benoeming van mevrouw de Kort – Yee en mr. Samuels en ziet uit naar een goede samenwerking.

V.l.n.r.: mr. R.C. (Rick) Samuels, de Gouverneur van Aruba, dhr.  J.A. (Alfonso) Boekhoudt, mw. MSc. Lay Hing de Kort – Yee en wnd. voorzitter mr. Frederick NuboerGenodigden plechtigheid benoeming van mevrouw de Kort – Yee en mr. Samuels als nieuwe leden van de Algemene Rekenkamer

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties