Maximumprijzenpakket gereguleerde producten

Dit item is gearchiveerd op 07-05-2017.

ORANJESTAD - De Directie Economische Zaken, Handel en Industrie maakt aan alle groot- en detailhandelsbedrijven van levensmiddelen bekend dat volgens de Prijzenverordening de maximumprijzen van basisproducten (het pakket eerste levensbehoeften) door de overheid wordt vastgesteld.

Het pakket van gereguleerde basisproducten bestaat uit de volgende producten: suiker, rijst, maïsmeel, babyvoeding, babymelkpoeder, eetbare oliën, koffie, thee, melkpoeder, roomboter, margarine, vloeibare koffiemelk, kippeneieren en witte brood.

Voor de verkoop van producten van het pakket eerste levensbehoeften, moet het groothandelsbedrijf een schriftelijk verzoek indienen bij de DEZHI voor de berekening van de maximumprijzen. Om de prijzen van vastgestelde producten van een nieuwe lading te mogen aanpassen, moet ook een schriftelijk verzoek hiervoor bij de DEZHI ingediend te worden.

De aangepaste maximumprijzen van deze producten worden om de twee weken bekendgemaakt in de lokale dagbladen en gepubliceerd in de Landscourant van Aruba

Groothandelsbedrijven die rekken in de supermarkten vullen en de producten van prijs voorzien, dienen rekening te houden om zo spoedig mogelijk de nieuwe prijzen op de producten te plaatsen.

Volgens de regeling prijsaanduiding goederen en diensten, moeten winkeliers die een product of dienst aanbieden, de prijs hiervan duidelijk aanduiden.

De prijzen moeten bovendien leesbaar en goed zichtbaar worden aangeduid. De prijs kan ook aangeduid worden op een stapel of groep van dezelfde producten. De prijs moet aangeduid worden in Arubaanse Florins met het symbool van de Florin. Als u aan dit vereiste voldoet, dat kan het equivalent hiervan aangeduid worden in andere valuta’s.

Voor meer informatie inzake prijscalculatie, prijsaanduiding etc kunt men contact opnemen met DEZHI op telefoonnr. (297)582-1181 toestel 247 of 234.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties