LVUT gereactiveerd met ingang van 1 oktober 2019

Dit item is gearchiveerd op 04-11-2019.

ORANJESTAD - Departamento Recurso Humano (DRH) informeert dat de regering besloten heeft om de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (LVUT) met ingang van 1 oktober 2019 te reactiveren.

Gedurende de periode van 1 oktober 2019 tot en met 30 november 2019 kan het overheidspersoneel een verzoek doen om in aanmerking te komen voor eervol ontslag onder gelijktijdige toekenning van de bijzondere aanspraken die zijn vastgelegd in de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (LVUT).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de DRH op tel.nr. 522-9999, via e-mail vut2019@drh.gov.aw of persoonlijk langskomen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties