Kill cage (afmaakhok) wordt ontmanteld

Dit item is gearchiveerd op 27-07-2019.

ORANJESTAD - Het nationale plan om het probleem van zwerfhonden aan te pakken is uiteindelijk in werking getreden.

Dr. Dellanire Maduro, Minister President mw. mr. Evelyn Wever-Croes en dr. Irene Croes, wnd. Hoofd Veterinaire Dienst.Na de introductie van de hondenverordening vijf jaar geleden, is er nu een concreet beleid om zwerfhonden aan te pakken. Het afmaakhok wordt geëlimineerd en vervangen door een hondenopvang. Dit beleid gaat ook gepaard met sterilisatiecampagnes, maar vooral met bewustmakingscampagnes voor hondenbezitters om hun verantwoordelijkheid als verzorgers van hun honden te onderstrepen.

National Plan van aanpak om afmaakhok straathonden te verwijderen.Voordat u besluit een hond, puppy of huisdieren te kopen, moet u zich realiseren dat dit veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt, zoals: adequaat voedsel, dierenartsenzorg, kosten met betrekking tot de populatiecontrole van zwerfdieren (sterilisatie). Daarnaast kan de beslissing om een ​​hond niet als huisdier te nemen ook verantwoord zijn, als je van tevoren weet dat je niet genoeg tijd hebt om er adequaat voor te zorgen.

De manier waarop dieren worden gedood in het afmaakhok is volstrekt onaanvaardbaar. Sommige mensen zullen zeggen dat er andere onderwerpen zijn die op dit moment prioriteit genieten op ons eiland. Dit is waar, maar we kunnen de wrede manier waarop het afmaakhok werkt niet langer tolereren.

Vergadering National plan van aanpak straathonden.Premier Evelyn Wever-Croes citeerde Mahatma Gandhi, die ooit zei: "De grootheid van een natie kan worden beoordeeld door de manier waarop de dieren worden behandeld". 

De Minister-president spreekt haar dank uit aan Irene Croes en Dellanire Maduro die hard hebben gewerkt om het plan te voltooien. Zij bedankt ook de ministers Dangui Oduber, Andin Bikker en Otmar Oduber die hun medewerking hieraan verleenden.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties