Kersttoespraak Gouverneur 2017

Dit item is gearchiveerd op 31-12-2017.

ORANJESTAD – De gouverneur van Aruba de heer Alfonso Boekhoudt heeft op 24 december een kersttoespraak gehouden. 

De eerste kerstrede van de gouverneur was te zien op de lokale televisiestations. 

In zijn toespraak sprak hij o.a. over de verbroken gemeenschap van Aruba die de normen en waarden, die moeten zegevieren, belemmeren. Hij pleitte voor meer gemeenschapsgevoel, verbondenheidgevoel met onze medemens en medeleven in plaats van toenemend materialisme.

Lees hier de integrale tekst van de toespraak van Z.E. Gouverneur Alfonso Boekhoudt.  

Gouverneur Alfonso Boekhoudt

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties