Kampeerseizoen Semana Santa 2019

Dit item is gearchiveerd op 14-02-2019.

ORANJESTAD - Het Korps Politie Aruba informeert dat het kampeerseizoen in verband met Semana Santa (Paasweek) dit jaar op zondag 14 april 2019 om 12:00 uur van start gaat en op zondag 28 april 2019 eindigt.

Formulieren voor het aanvragen van een kampeervergunning zijn verkrijgbaar vanaf maandag 7 januari tot en met vrijdag 29 maart 2019 bij de administratie van alle politiebureaus en kunnen opgehaald worden van 08.00 - 11.30am en van 1.00 - 4.30pm. 

Vastzetten kampeertentDe kampeerregels worden dit jaar aangescherpt.

 1. Het is verboden om op het witte zand te barbecueën. Op andere plekken is slechts een barbecue met gas toegestaan.
 2. Tenten en trailers die gebruikt worden om te kamperen moeten in goede staat zijn en moeten geplaatst worden op minimaal 10 meters van zee en vijf meters van de openbare weg, anders zullen ze door de politie verwijderd worden.
 3. Het is niet toegestaan om een terrein te reserveren om te kamperen.
 4. Het is niet toegestaan om tenten en trailers en andere voorwerpen die gebruikt worden om te kamperen op andere locaties te plaatsen dan de locaties die door de regering zijn aangewezen.
 5. Een EHBO-kit met crèmes tegen zonnebrand, voor het ontsmetten van wonden, verband, pleisters voor kleinere wonden enz. is een vereiste.
 6. Het is niet toegestaan om voorwerpen en plaatjes die in strijd zijn met de goede zeden in tenten/trailers te plaatsen.
 7. Kamperen moet plaatsvinden conform de voorwaarden zoals vermeld in de afgegeven vergunning.
 8.  Het is niet toestaan om met motorvoertuigen, fietsen en karretjes te rijden op het strand. Dieren, zoals honden, paarden zijn ook niet toegestaan op het strand.
 9. Het is niet toestaan om een kampvuur aan te steken.
 10. De verkoop van eten, drank en andere artikelen is niet toegestaan zonder een aparte vergunning.
 11. Muziek en het gebruik van geluidsysteem/versterkers is toegestaan op weekdagen tot 10.00uur en gedurende het weekend tot middernacht, mits andere kampeerders geen last hiervan hebben.
 12. Kampeertenten op het strandBomen mogen niet zonder toestemming gekapt worden.
 13. Boten mogen niet door de zwemzone varen en het is niet toegestaan om boten aan boeien vast te maken die voor de scheepvaart zijn bedoeld.
 14. Het is niet toegestaan om paletten en karton op het strand te gebruiken n zullen door de politie verwijderd worden.
 15. Wildplassen bijvoorbeeld tegen palmbomen is verboden.
 16. Dieren, zoals honden, paarden zijn ook niet toegestaan op het strand.
 17. Het is niet toegestaan om hutten die bestemd zijn voor het publiek te gebruiken om te kamperen.
 18. Het is niet toegestaan om het strand te vervuilen of vuil in de zee te gooien. Gebroken flessen, glasscherven mogen niet op het strand achtergelaten worden en ook niet in de zee gegooid worden.
 19. De vergunning wordt op naam verstrekt en mag dus niet aan andere kampeerders worden overgedragen.
 20. De kampeervergunning moet op een zichtbaar plek in de tent of trailer geplaatst worden.
 21. De vergunninghouder dient rekening te houden dat hij/zij alleen recht heeft op het kampeerplek gedurende de periode dat hij daadwerkelijk aan het kamperen is. Het is niet toegestaan om vóór de ingangsdatum van de vergunning de kampeerplek te reserveren, markeren, met touwen afbakenen ect.
 22. De vergunninghouder is aansprakelijk voor welke schade dan ook aan anderen veroorzaakt  door zijn/haar tent/trailers of andere voorwerpen.
 23. Aanwijzingen door de politie betreffende de publieke orde, veiligheid van personen, goederen en bescherming van de goede zeden moeten strikt worden nageleefd.
 24.  Het is niet toegestaan om hutten te gebruiken om te kamperen, die bestemd zijn voor personen die een dag op het strand doorbrengen.
 25. Vergunninghouders die niet conform de voorwaarden waarvoor de vergunning is afgegeven handelen, zullen geacht in strijd met de vergunning te hebben gehandeld. De vergunning zal ingetrokken worden en de vergunninghouder kan een proces-verbaal krijgen.

Kamperen op het strand

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties