Instelling Inspectie Beveiliging Scheepvaart en Luchtvaart (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 05-03-2012.

ORANJESTAD – De Inspectie Beveiliging Scheepvaart zal toezicht houden op het naleven van de internationale veiligheidsvoorschriften op het gebied van lucht en scheepvaart.

Als eiland afhankelijk van het toerisme voor haar economie, zal Aruba de veiligheid
van haar haven en luchthavenfaciliteiten moeten kunnen garanderen aan de
bezoekers. Tevens is Aruba als deel van het Koninkrijk, gebonden aan internationale
regels en verdragen op het gebied van scheepvaart en luchtvaart veiligheid. Deze
doelstellingen waren doorslaggevend voor de minister belast met scheepvaart en
luchtvaart Otmar Oduber om de IBSL in te stellen. Het verdrag voor luchtvaartveilig-
heid is in werking sinds 1944 en voor scheepvaart sinds 1974, maar sinds 11
september 2001 zijn de veiligheidsvoorschriften wereldwijd verscherpt. Ook voor
scheepvaart en Aruba heeft in 2004 een Scheep- en luchtvaartverordening afge-
kondigd. Echter er was geen toezicht of de naleving van de internationale
veiligheidsvoorschriften. “Aruba voert een streng veiligheidsbeleid in de haven en
met de instelling van de IBSL worden de regels nog verder versterkt en zal men de
internationale regelgeving kunnen naleven” aldus minister Oduber.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties