Inschrijving Landsexamen 2018

Dit item is gearchiveerd op 26-10-2017.

ORANJESTAD - De inschrijvingsperiode voor het landsexamen 2018 voor de schooltypen vwo/havo/mavo loopt tot en met 29 september 2017.

Het inschrijvingsformulier kunt u hier downloaden:

Volledig en duidelijk ingevulde inschrijvingsformulieren dienen samen met een uittreksel uit het Bevolkingsregister van Aruba ingeleverd te worden bij de balie van het Examenbureau te Belgiƫstraat # 2 in Oranjestad.

Na de screeningsronde van het Examenbureau krijgt u, indien u voldoet aan alle regels voor inschrijving voor het landsexamen 2018, bericht om de benodigde stukken en het betalingsbewijs te komen inleveren.

Inschrijvingen die na 29 september 2017 binnenkomen of onvolledig en onduidelijk ingevulde inschrijvingsformulieren, worden niet in behandeling genomen.

Tot het landsexamen vwo/havo/mavo 2018 worden toegelaten degene:
1.
a. die zich tijdig (voor 1 oktober 2017), op de juiste wijze en bij de juiste instantie heeft aangemeld, en
b. die tijdig het verschuldigde examengeld volledig heeft voldaan, en
c. die per 1 april 2018 een leeftijd bereikt heeft van:

  • 17 jaar of ouder: voor mavo-kandidaten;
  • 18 jaar of ouder: voor havo-kandidaten;
  • 19 jaar of ouder: voor vwo-kandidaten.

2. Onverminderd het eerste lid wordt tot het examen toegelaten degene die een 1vakdiploma wenst te behalen op eenzelfde opleidingsniveau als de opleiding die zij aan het volgen is met dien verstande dat dit een vak betreft dat niet is opgenomen in haar combinatie van vakken.

Behaalde certificaten op Aruba zijn maximaal 10 jaar geldig met ingang van 1 augustus 2012. Dit betekent dat certificaten ouder dan 10 jaar niet meer gebruikt kunnen worden om een vwo, havo of mavo diploma te behalen.

Voor meer informatie kunt u bijgaand brochure raadplegen. Het is ook aan te raden om ons te volgen op facebook: @educationaruba.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties