Inlevering personeelsregister formulier 2018-2019

Dit item is gearchiveerd op 01-03-2019.

ORANJESTAD – Directie Arbeid en Onderzoek verzoekt alle bedrijven om hun personeelsregister formulier gedurende de periode 15 februari 2019 tot 15 april 2019 in te leveren.

Conform artikel 30 van de Arbeidsverordening 2013 zijn werkgevers verplicht om het personeelsregister (PR) te verstrekken aan de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO).

Het Personeelsregister bestaat uit 3 delen:

  • Model 1A: huidig personeel per december 2018 
  • Model 1B: de personeelsbehoefte van 2019 
  • Model 1C: de personeelsbehoefte behorende bij specifieke projecten 

Hieronder treft u alle benodigd formulier:

Dit jaar kan men het Personeelsregister 2018 – 2019 uitsluitend digitaal opsturen. Het is ook mogelijk om het formulier via e-mail adres aanvraagpr@gmail.com aan te vragen en DAO zal u het formulier aan u mailen.

Voorts wordt u vriendelijk verzocht om de gegevens in een Excel spreadsheet (volgens ons model) aan ons op te sturen via e-mailadres:arbeidsmarktonderzoek@gmail.com.

Vriendelijk wordt u verzocht, indien u meerdere filialen hebt, om één formulier in te vullen met alle werknemersgegevens en door een sterretje (*) te plaatsen in het kolom (achter kolom no. op het formulier) aan te geven welke werknemer wordt gerouleerd bij uw filialen.

Het is verplicht om alle 3 modellen in te vullen. In het geval dat u geen behoefte heeft aan personeel, of behoefte aan personen voor iedere specifieke project in 2019, dat moet u nihil invullen op model 1B en model 1C.

De DAO zal u dan door middel van een e-mail een ontvangstbewijs voor uw Personeelsregister formulier 2018 – 2019 opsturen alsook een goedkeuring en/of afwijzing. Een ontvangstbewijs betekent niet dat uw Personeelsregister 2018 – 2019 is goedgekeurd. DAO zal gedurende dit jaar het Personeelsregister 2018 – 2019 goed keuren of afwijzen.

Het indienen van het Personeelsregister 2018 – 2019 gedurende de periode van 15 februari 2019 tot 15 april 2019 is verplicht. Na het verlopen van het indieningstermijn kan de DAO een administratieve boete opleggen van Awg. 5000,-. Voor meerdere vragen kan men contact opnemen met mw. Louisetty Croes via e-mail Louisetty.Croes@aruba.gov.aw of met een medewerker van het Bureau Arbeidsmarktonderzoek via telefoon 583-7720. 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties