IMF artikel 4 Missie op Aruba positief

Dit item is gearchiveerd op 04-05-2019.

ORANJESTAD - De regering van Aruba heeft onlangs medegedeeld dat de evaluatie door het IMF met betrekking tot de financiële en economische situatie op Aruba positief is.

Het vooruitzicht is van zwak (2017) tot grotendeels positief (2019). Om de twee jaar wordt een financiële en economische evaluatie uitgevoerd door het IMF, de zogeheten artikel 4-missie. IMF-afgevaardigden waren 2 weken lang op Aruba en hielden gesprekken met alle sectoren; zowel publieke, privé, NGO’s, regerings- en oppositieleden.

Op maandag 1 april 2019 publiceerde het IMF hun slotverklaring van hun bezoek, waarin zij een reële economische groei van 0,7% voorzien wat overeenkomt met een nominale groei van 2,4%, terwijl de regering slechts een nominale groei van 1% heeft opgenomen in hun begroting.

Het IMF is optimistisch dat de Arubaanse economie meer zal groeien dan verwacht.

Voor de jaren na 2019 voorziet het IMF een reële economische groei van 1,1%, wat overeenkomt met een nominale groei van 3%, die opnieuw hoger is dan wat de regering heeft voorspeld.

Het IMF was ook positief over het financieel economische plan om de overheidsfinanciën te herstructureren, inclusief de fiscale hervorming.

Volgens het IMF bereikte de inflatie vorig jaar 3,6%, wat te wijten is aan de stijging van de brandstofprijzen en de crisisbelasting die vorig jaar werd geïntroduceerd. Het IMF verwacht ook dit jaar een lagere inflatie van 1,7%.

De grootste bedreiging is de huidige situatie in Venezuela, hoewel Aruba erin geslaagd is om de crisis gedeeltelijk te absorberen door producten zoals groenten en fruit uit andere landen te importeren.

Venezolaanse toeristen zijn inmiddels vervangen door toeristen uit andere landen.

Samenvattend concludeert het IMF en beveelt het aan:

  • De fiscale hervorming en de stappen die zijn genomen om de financiële situatie te herstructureren, zijn positief. Overheidspersoneelskosten en AZV-uitgaven moeten ook worden aangepakt.
  • Het economisch beleid en de 6 veelbelovende sectoren verbeteren de evaluatie van Aruba binnen hun diversificatie van toerisme, landbouw enz. Het IMF is ook tevreden met de plannen om het "gemak van zaken doen" te verbeteren.
  • Toerisme groeit en moet worden gediversifieerd. Ze adviseren om te blijven focussen op het handhaven van de hoge kwaliteit binnen de dienstverlening
  • Infrastructuurinvesteringen zijn positief.
  • Veiligheid en ons rechtssysteem zijn de belangrijkste factoren om investeerders aan te trekken.
  • Sociale aspecten moeten worden overwogen.
  • De beroepsopleiding moet versterkt worden en de onderwijsprogramma's moeten beter worden afgestemd op de behoeften van de particuliere sector. Daarnaast moeten de werknemers van een betere bescherming genieten.
  • Het IMF moedigt de regering aan door te gaan met de plannen om corruptie te bestrijden.
  • Het IMF is positief over de vooruitgang op het gebied van data en statistieken i.v.m. de nationale rekeningen.
We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties