Hulplijn 190 voor verslavingszorg (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 20-04-2012.

ORANJESTAD – Aruba beschikt over een hulplijn voor mensen die te kampen
hebben met allerlei verslavingsproblemen.

Personeel hulpijn met Minister VisserMinister voor Volksgezondheid dr. Richard Visser heeft de hulplijn geïntroduceerd om hulp te bieden aan mensen die verslaafd zijn aan drugs, alcohol, gokspelen e.d.
De hulplijn is 24 uur per dag beschikbaar en dus ook in de weekeinden. Het in een feit dat mensen vooral in de avonduren of in de weekeinden gedragsproblemen vertonen als gevolg van een of ander type verslaving.
De hulplijn is ook bestemd voor familie, vrienden en kennissen van een verslaafde die assistentie nodig hebben in geval van ruzie e.d.
Alle instanties zowel particulier als van de overheid die werkzaam zijn op het gebied van verslaving zullen betrokken worden bij de hulplijn. Het is de bedoeling dat zij allemaal over informatie beschikken over de verslavingspatiënten om een optimale hulpverlening te kunnen bieden. Men denkt hierbij aan religieuze instellingen, stichtingen en overheidsdiesnten.
Deskundigen op het gebied van verslaving hebben contacten met instanties in Curaçao en Nederland om advies over de aanpak van de plaatselijke hulpverlening of eventuele verwijzing naar het buitenland.
De centrale van de hulplijn is gevestigd in Centro Dakota en wordt beheerd door het personeel van de Centro.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties