Hulpbestuurskantoren worden multifunctionele centra (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 06-03-2012.

ORANJESTAD – De huidige hulpbestuurskantoren in de wijken zullen in de
toekomst als multifunctionele accommodaties diverse dienstverleningen
aanbieden aan de mensen.

Minister Mike Eman en Minister Benny Sevinger met de vertegenwoordigers van ICS Adviseurs van NederlandAdviesbureau ICS heeft gesprekken gevoerd met bewoners en vertegenwoordigers van diverse organisaties en men is uitgegaan van de behoeften van de mensen.
Volgens de overheid is er behoefte aan meerdere dienstverlening in de wijken en de overheid wilt de sociale cohesie in de wijken stimuleren door het creëren van ontmoetingsmogelijkheden.
Momenteel bieden de hulpbestuurskantoren in San Nicolas, Savaneta, Noord, Santa Cruz en Paradera diverse diensten ten behoeve van de nutsbedrijven en de overheid.
Met de uitbreiding van de dienstverlening wordt gedacht aan medische zorg, AVZ, internet, bibliotheek en elke wijk kan zelf meebepalen wat de behoeften zijn voor haar bewoners.
De accommodaties worden niet perse nieuwe gebouwen; zo zal het kantoor in San Nicolas uitgebreid worden, in Noord wordt het oude politiebureau en de twee huizen ernaast verbouwd, in Santa Cruz wordt gezocht naar een nieuwe plek en in Savaneta zal gekeken of er genoeg terrein beschikbaar is naast het huidige kantoor. In Paradera wordt het nieuwe kantoor gebouwd tegenover het huidige hulpbestuurskantoor.
Het streven van de overheid is om de bouw van de vijf accommodaties af te ronden in 2013. Stichting Ontroerende Goederen Aruba (SOGA) is belast met de financiering.
Op 9 februari j.l. heeft Adviesbureau ICS haar plannen gepresenteerd aan de minister president van Aruba Mike Eman en de minister belast met infrastructuur Benny Sevinger.

 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties