Huis bekend als Pos Abou 19 nu officieel beschermd monument

Dit item is gearchiveerd op 24-06-2019.

ORANJESTAD - Volgens de Monumentenverordening, AB 1991 nr. GT 46, artikel 4, heeft de Minister van Cultuur, mevrouw Ruiz-Maduro, middels landsbesluit het huis op Pos Abou 19 toegevoegd aan de lijst van beschermde monumenten.

Huis Pos Abou 19Het eigendom is grondig bestudeerd voordat het aan de beschermde lijst kon worden toegevoegd. Vele weken van voorbereiding, onderzoek en documentatie waren nodig om het monumentale gebouw in detail te kunnen beschrijven. Elke gevel van het gebouw is in detail beschreven en er is veel aandacht besteed aan elk van de monumentale elementen, het materiaal enz. Oude foto's zijn ook zorgvuldig bestudeerd, zodat de elementen in toekomstige ontwerpen kunnen worden teruggebracht. Er zijn waardevolle elementen aangeduid, alsook minder belangrijke elementen.

De architectuur van het gebouw bij Pos Abou 19 is van een Cunucu-huis. Het werd gebouwd in 1930 door Mr. Mario Rosario Tromp (1 oktober 1899 - 1984). Volgens zijn dochters was het huis versierd met symbolen, m.n. een versierde huis oftewel bloemrijke his, maar deze symbolen werden later verwijderd.

Deze symbolen zijn handmatig gemaakt door siermetselaars Hilario Christiaans, Donata of Tromp. Het oorspronkelijke gebouw was bedekt met dakpannen en had een gipsplafond.

Huis Pos Abou 19Mario Tromp was getrouwd met Johanna Stebana Tromp (2 augustus 1900 - 1963). Ze hadden 3 zonen en 6 dochters. De jongste is Faustina Tromp (24 december 1936), de laatste eigenaar van het huis voordat het werd overhandigd naar de Stichting Monumentenfonds Aruba.

Dit monumentale pand is gerangschikt in de hoogste categorie voor monumentale gebouwen als categorie A. De criteria voor indeling in categorie A of B zijn vastgelegd in het Monumentenhandboek Aruba.

Pos Abou 19 is het 37ste gebouw ingeschreven op de lijst van beschermde monumenten.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties