Herinnering inlevering personeelsregister formulier

Dit item is gearchiveerd op 10-05-2017.

ORANJESTAD – Directie Arbeid en Onderzoek wenst alle bedrijven in herinnering te brengen dat 15 april 2017 de uiterste datum is voor het inleveren van hun personeelsregister formulier.

Conform artikel 30 van de Arbeidsverordening 2013 zijn werkgevers verplicht om het personeelsregister (PR) te verstrekken aan de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO).

Het Personeelsregister bestaat uit 3 delen:

  • Model 1A: huidig personeel per december 2016 (komt overeen met de oude Personeelsopgave),
  • Model 1B: de personeelsbehoefte van 2017 (komt overeen met de Manpowerplanning),
  • Model 1C: de personeelsbehoefte behorende bij specifieke projecten (komt overeen met het gedeelte over projecten in Manpowerplanning).

Hieronder treft u alle benodigde formulieren/documenten:

Vriendelijk wordt u verzocht, indien u meerdere filialen hebt, om één formulier in te vullen met alle werknemersgegevens en aan de hand van een cirkel rond het nummer (eerste kolom no. op het formulier) aan te geven welke werknemer wordt gerouleerd bij uw filialen.

DAO wenst dat bedrijven het Personeelsregister 2016 – 2017 digitaal opsturen. U wordt daarom vriendelijk verzocht om de gegevens in een pdf (volgens ons model) aan ons op te sturen via e-mailadres: arbeidsmarktonderzoek@gmail.com. Indien u voor deze inleveringmethode kiest, dan wordt u verzocht om de voorpagina van het Personeelsregister formulier in te vullen met uw bedrijfsgegevens en contactgegevens. Deze voorpagina kunt u scannen en ook via e-mail samen met uw pdf opsturen. De DAO zal u dan door middel van een e-mail een ontvangstbewijs voor uw Personeelsregister formulier 2016 – 2017 opsturen alsook een goedkeuring en/of afwijzing. Het is uiteraard ook mogelijk om het formulier in te vullen en een hardkopie bij de balie bij de DAO in te leveren.

Door middel van deze PR data kan de DAO een beeld vormen van de personeelsomvang - en de actieve bedrijven op de arbeidsmarkt. Het Personeelsregister formulier vervangt het Personeelsopgave formulier en het Manpowerplanning formulier van vroeger. Het personeelsregister dient u in te leveren gedurende de periode 15 februari 2017 - 15 april 2017 bij de DAO gelegen te Paardenbaaistraat 11.

Voor meerdere vragen kan men bij de DAO terecht via telefoon 583-7720, Bureau Arbeidsmarktonderzoek. De openingstijden van DAO zijn van maandag tot vrijdag van 8:00 – 11:45 en van 13:00 tot 16:00,

Als u nog vragen heeft over het Personeelsregister kunt u altijd contact opnemen op 583-7720 met mw. Louisetty Croes of met een medewerker van het Bureau Arbeidsmarktonderzoek.

De openingstijden van de DAO zijn van maandag tot en met vrijdag van 8:00 – 11:45 en van 13:00 tot 16:00.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties