Herinnering indienen aangiftebiljet inkomstenbelasting

Dit item is gearchiveerd op 05-05-2017.

ORANJESTAD – Volgens gegevens van de Departamento di Impuesto (Belastingdienst) hebben 19.392 klanten hun aangifte inkomstenbiljet 2015 nog niet ingediend.

Vorig jaar maakte de Belastingsdienst bekend dat de uiterste inleverdatum werd verschoven van 1 december 2016 tot 1 juni 2017.

Voor klanten die hulp nodig hebben met het invullen van hun aangiftebiljet inkomstenbelasting 2015, zal de Belastingdienst aan het einde van elke maand assistentie aanbieden in districten.

De Belastingdienst dient een oproep aan haar klanten om hun aangiftebiljet zo spoedig mogelijke in te dienen en niet te wachten tot het laatste moment.

De laatste dag om het aangiftebiljet in te leveren is 1 juni 2017.

Het invullen en inleveren van het formulier is een legale verplichting. Indien men in gebreke blijft, loopt men het risico een boete te krijgen en kan geconfronteerd worden met aanzienlijke strafrechtelijke gevolgen.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties