Formulieren voor inkomstenbelasting 2018 uitgereikt

Dit item is gearchiveerd op 02-08-2019.

ORANJESTAD – Departamento di Impuesto (Belastingdienst) informeert dat de formulieren voor de verklaring over de inkomstenbelasting 2018 via de post worden uitgereikt.

De officiële datum van de uitreiking is 1 juli 2019.  Volgens de wet is de uiterlijke datum voor het indienen van het aangiftebiljet 2 september 2019. Voor personen voor wie het niet haalbaar is om het aangiftebiljet binnen de wettelijke termijn in te dienen, krijgen een automatische verlenging van drie maanden. In dit geval is de uiterlijke indieningsdatum 2 december 2019. Een verzoek voor uitstel is dus niet noodzakelijk.

Om het formulier zorgvuldig in te vullen dient men gebruik te maken van diverse documenten zoals jaarinkomen, uitkeringen bij wijze van pensioen van het werk, ouderdom, weduwe of wezenpensioen, inkomen uit huur, nevenwerkzaamheden, renteverklaring van een bank of andere kredietinstelling, levensverzekering, bewijs van giftendonaties, bewijs van gemaakte onkosten ten behoeve van kinderen die in het buitenland studeren enz.

Personen met een eenmanszaak moeten ook hun jaarrekening 2018 opstellen en indien zij dat zelf niet kunnen, kunnen ze gebruik maken van een adviseur.

Uiterlijk op 2 december a.s. moet het originele formulier ingeleverd worden bij de Departamento di Impuesto te Camacuri.

Het invullen en inleveren van het formulier is wettelijk verplicht. Indien men in gebreke blijft, loopt men het risico een boete te krijgen. Middels de verklaring over het inkomen heeft de klant de mogelijkheid om gebruik te maken van zijn recht om bepaalde onkosten af te trekken. 

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties