Economische Zaken met controle op maximumprijzen (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 30-07-2012.

ORANJESTAD – De directie Economische Zaken, Handel en Industrie voert
regelmatig contorles uit in de levensmiddelenzaken.

De controle richt zich op de naleving van de Prijzenverordening, met name op de
vastgestelde maximale verkoopprijzen van de door de overheid gereguleerde
basisproducten. De controle is in de laatste maanden geïntensifieerd en de
verschillende levensmiddelenzaken over het hele eiland worden bezocht en
grondig gecontroleerd. Doel van deze controles is om zorg te dragen dat de
levensmiddelenzaken zich houden aan het geldende prijsbeleid en dat de
gereguleerde basisproducten niet verkocht worden tegen een hogere verkoopprijs
dan de door de overheid vastgestelde prijs, waardoor de consument benadeeld
wordt. Tevens wordt gecontroleerd dat de producten voorzien zijn van een duidelijk
zichtbare en leesbare prijsaanduiding.Bij constatering van overtredingen in een
levensmiddelenzaak wordt deze erop geattendeerd en wordt de opdracht gegeven
om de situatie terstond te corrigeren. Verder kan een mondelinge of schriftelijke
waarschuwing worden gegeven.
Het resultaat van de laatstelijk gehouden controle in de grote levensmiddelenzaken
geeft aan dat deze zaken, ofschoon ze een groot assortiment producten hebben,
zij zich redelijk aan het prijsbeleid houden en de geconstateerde overtredingen
minimaal waren.
Deze soort controles vinden dagelijks plaats.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties