Directie Natuur en Milieu (DNM) vormt deel uit van de Milieu Samenwerkingsteam (MST)

Dit item is gearchiveerd op 21-04-2019.

ORANJESTAD - Eind 2018 werd een overeenstemming bereikt voor een samenwerking tussen overheidsdiensten die werkzaam zijn op het gebied van milieu.

Autowrakken op openbaar terreinDeze Task Force wordt de Milieu Samenwerkingsteam (MST) genoemd. De MST bestaat uit de volgende instanties:
Korps Politie Aruba (KPA);
Bureau City Inspector (BCI);
Directie Volksgezondheid (DVG);
Dienst Technische Inspectie (DTI);
Serlimar;
Directie Natuur en Milieu (DNM).

Deze overeenkomst moet collectief de vele milieuproblemen die dagelijks worden gemeld, aanpakken. Klachten worden dagelijks ontvangen per telefoon, e-mail, handtekeningacties, etc. De Milieu Samenwerkingsteam bespreekt de klachten en:

  • stelt de prioriteit vast van elke klacht op basis van de urgentie;
  • wijst de relevante partner toe als primaire trekker van de klacht;
  • raadpleegt / zoekt de juiste wetten met betrekking tot de klacht;
  • benadert de verdachte van de beschuldiging om de zaak op te lossen.

Plastiekzakken en afval gestort in natuurgebied

Het is vaak de buurt die de dupe wordt van deze milieuovertredingen. Klachten zijn o.a.:

  • Kleinveefokkerijen in de buurt;
  • Klacht over rioolwater op de openbare weg en op privéterrein evenals gebruik van rioolwater voor irrigatie.
  • Geluidsoverlast;
  • Last van autowrakken die afval- en broedplaatsen vormen voor insecten en ongedierte met alle mogelijke gezondheidsrisico's voor de buurt.

Olie gestort in natuurgebiedBij veel gevallen hebben de politie en de Directie Volksgezondheid te maken met klachten over kleinveeteelt in de bebouwde kom. Volgens artikel 20 en 30 van de algemene politieverordening is de veehouderij verboden in bebouwde kom. Het is niet alleen een last voor de buurt, maar kan ook een risico worden voor besmettelijke ziekten voor mensen.

DVG en BCI treden vaak op bij rioleringswater gerelateerde klachten. Deze overtredingen staan ​​vermeld in de artikelen 16, 17, 23 en 27 van de algemene politieverordening. Gemelde klachten zijn onder anderen het illegaal storten van afvalwater of wasserijafval door bedrijven die beer – en septische putten ledigen. Dit soort klachten worden behandeld door de DVG y DNM. De DNM biedt hulp bij het testen, wanneer bevestiging nodig is voor verdachte gevallen.

De KPA en DVG treden op bij geluidsoverlast. De wet "Hinderlijke geluidenverordening" wordt in deze gevallen toegepast. De DTI wordt vaak gevraagd om het geluidsniveau te meten.

Autobanden gestort op publieke terrain

Voor autowrakken op openbaar of particulier terrein wordt de KPA, BCI en indien nodig de Serlimar opgeroepen om te helpen met deze klachten. De politie informeert de Bario Rechercheurs over alle acties in de buurt. Het doel is om oplossingen te vinden en alle betrokkenen samen te laten werken. Sommige zaken worden doorverwezen naar de officier van justitie middels een proces-verbaal. Deze zaken zullen waarschijnlijk eindigen met het betalen van een boete.

De DNM blijft het publiek informeren over de milieuwetten die we op Aruba hebben.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties