Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) houdt haar zevende arbeidskrachtenonderzoek (AKO 2017)

Dit item is gearchiveerd op 02-12-2017.

ORANJESTAD - Van 3 november 2017 tot en met 30 november 2017 zal de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) haar zevende arbeidskrachtenonderzoek (AKO 2017) houden. 

Het AKO 2017 vindt plaats in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) en de Centrale Bank van Aruba. Het AKO 2017 is bedoeld om een geactualiseerd en volledig beeld te vormen van de Arubaanse arbeidsmarkt. Een belangrijk doel van het AKO 2017, is het meten van het werkloosheidspercentage. Aan de hand van de vergaarde informatie worden ook andere belangrijke arbeidsmarkt karakteristieken en indicatoren bepaald die nodig zijn voor een diepere analyse van de arbeidsmarkt, zoals de participatiegraad en de opleidingsgraad van de werkenden. De data en de gesignaleerde trends in dit onderzoek zullen beleidsmakers, bestuurders, onderzoekers en ook ondernemers dienen om hun beleid ten opzichte van de arbeidsmarkt verder te verbeteren en te verfijnen.

Hoe kunt u helpen?

Voor het AKO 2017 is een steekproef gekozen van adressen verspreid over heel Aruba. Indien u tot de geselecteerde adressen behoort, verzoeken wij u vriendelijk uw medewerking te verlenen aan de enquêteur. In dit onderzoek zullen alleen personen van 15 jaar en ouder worden geïnterviewd ongeacht of ze wel of niet werkend zijn. Aan de hand van een vragenlijst zult u enkele vragen beantwoorden over uw huidige situatie op de arbeidsmarkt.

De enquêteurs zullen van maandag t/m zondag tussen 08.00 a.m. en 08.00 p.m. de geselecteerde adressen bezoeken. De enquêteurs zullen zich identificeren met een speciaal pasje van de DAO. In het geval dat er niemand thuis is, zal de enquêteur een brief achterlaten met zijn/haar telefoonnummer. Wij verzoeken u graag zo spoedig mogelijk contact met de enquêteur op te nemen om een afspraak met hem/haar te maken. U kunt ook de DAO bellen om een afspraak te maken.

Privacy

Alle informatie zal anoniem worden verwerkt en alleen in geaggregeerde vorm worden gepubliceerd. Uw privacy wordt door de Directie Arbeid en Onderzoek gegarandeerd.

Uw informatie zal bijdragen aan een verbeterd inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van Aruba. Daarom is uw deelname aan het AKO 2017 essentieel.

Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname aan het AKO 2017. Voor meer informatie over het Arbeidskrachtenonderzoek 2017, kunt u contact met ons nemen op telefoonnummer 5237720. U kunt dan vragen naar één van de medewerkers van het Bureau Arbeidsmarktonderzoek.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties