Diploma-uitreiking Ambulancepersoneel (gearchiveerd)

Dit item is gearchiveerd op 19-12-2012.

ORANJESTAD – Elf werknemers van de Ambulance dienst hebben onlangs hun diploma ontvangen nadat ze een intensieve hbo-opleiding voor ambulance verpleegkundige hebben gevolgd.

Min Visser met geslaagden ambulance personeelDeze werknemers zijn nu in staat om een patiënt ter plekke te behandelen hetzij thuis of bij een ongeval, voordat de patiënt vervoerd wordt naar het ziekenhuis.
De opleiding werd verzorgd door Nederlandse deskundigen en totaal hebben de cursisten gedurende twee jaar de opleiding gevolgd naast hun dagelijkse werkzaamheden.
Volgens de minister belast met Volksgezondheid dr. Richard Visser beschikt Aruba momenteel over een team dat een kwalitatieve assistentie kan verlenen alvorens de patiënt naar het ziekenhuis vervoerd wordt.
De medische directeur van de Instituto Medico San Nicolas dr. Joel Rajnherc heeft tijdens zijn toespraak de nadruk op gelegd dat men het behaalde diploma niet als een afgeronde opleiding moet beschouwen. De constante veranderingen op het medisch gebied eisen dat het personeel ook de ontwikkelingen zal moeten volgen middels bijscholing, aldus dr. Rajnherc.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties